FIA-ina istraga sudara na startu VN Belgije je pokazala da je halo sačuvao Charlesa Leclerca od udarca završne ploče Alonsovog prednjeg krila u vizir.


Nakon opsežne analize video materijala i podataka sa bolida koja je trajala nekoliko sedmica, konačno izvješće o nesreći je dovelo do zaključka da je halo odigrao ključnu ulogu i da je sačuvao Leclerca od povreda—ili nečeg još goreg.

Izvješće FIA-inog Globalnog instituta su ponudili objašnjenje u halovu ulogu u nesreći. Sistem zaštite kokpita nije ostao samo „strukturalno netaknut i u upotrebljivom stanju“ nakon udarca Alonsovog desnog prednjeg točka silom od 58kN—Sauber također nije imao nikakvih problema prilikom njegovog skidanja poslije utrke, a halo je pomogao u odbijanju McLarenovog bolida prilikom sudara.

Slike nesreće koje je snimila FIA-ina kokpit kamera visoke brzine je pokazala da je Leclerca udario mali dio karbonskih krhotina s Alonsovog bolida dok je on preletio preko Leclercovog Saubera.

Iako je istraga potvrdila da je putanja prednjeg točka bila takva da ne bi došao u kontakt s Leclercovom glavom, vjeruje se da bi završna ploča Alonsovog prednjeg krila udarila Leclercov vizir.

FIA-in direktor sigurnosti Adam Baker je komentirajući rezultate istrage izjavio:“Iz raspoloživih podataka i video materijala, sigurni smo da točak ne bi udario Leclercovu kacigu. Ali, kako se Alonsov bolid nastavio kretati blizu u odnosu na Leclerca, vjerujemo da bi Alonsova završna ploča prednjeg krila došla u kontakt s Leclercovim vizirom.“

„Teško je, međutim, predvidjeti ozbiljnosti kontakta s preciznošću.“

Izvješće je potvrdilo da je glavna tačka kontakta bio Alonsov desti točak koji je pogodio desnu gornju stranu Leclercovog hala.

Analiza je pokazala da je relativna brzina između dva bolida iznosila približno 30 km/h s procijenjenim uglom napada od 90 stepeni.

Udarac u halo je bio dovoljan da slomi ovjes na Alonsovom bolidu, ali je prednji desni točak ostao netaknut, a guma nije probijena. Leclercov desni ovjes je slomljen prilikom nesreće.

Ključni pronalasci FIA-ine istrage:

  • Procijenjena sila udarca na halo je bila 58kN, što je 46% od 125kN koje je FIA propisala da halo i njegovi držači na šasiji moraju izdržati. Položaj kontakta je bio sličan onom tijekom testiranja sigurnosnog uređaja na opterećenje.
  • Da je točak udario Leclercovu kacigu sličnom silom, postojao bi veliki rizik od ozbiljnih povreda glave ili vrata.
  • Energija i sila koja je udarila halo je interentno ograničena brzinom i masom sklopa točka i snagom pričvršćenog ovjesa.
  • Da je puna masa bolida udarila halo i opteretila ga kroz primarnu strukturu, energija udarca bi iznosila približno 30kJ (na temelju 840 kg pri 30 km/h). Takva energija bi imala katastrofalne posljedice ako direktno udari vozača.

Međutim, halo ne bi bio u mogućnosti apsorbirati svu tu energiju bez značajne diformacije i vjerovatnog pucanja.

  • Sauberova istraga je potvrdila da struktura sigurnosnog uređaja, kao i njegove tačke pričvršćivanja za šasiju, nisu pretrpjeli oštećenja ili deformacije prilikom bliskog susreta sa točkom.

Video incidenta: